Pocetak | O nama | Istraživanje | Projekti i suradnja | Usluge | Publikacije | Novosti | Kontakt | Poveznice
 
 
 
 
 
 
    Print 
>Novosti
 
 

Nacionalne kontakt-osobe Hrvatskog instituta za tehnologiju gđa Mirjana Vuk i gđa Jennifer Mary Kursan predstavile Sedmi okvirni program EU istraživačima Hrvatskog šumarskog instituta

23.02.2011 11:41
Na sastanku sa znanstvenicima Hrvatskog šumarskog instituta koji se održao 22. veljače 2011. nacionalne kontakt osobe (NCP) Sedmog okvirnog programa EU gđa Mirjana Vuk i gđa Jennifer Mary Kursan predstavile su mogućnosti sudjelovanja u FP7 programu kroz specifičan potprogram Kapaciteti
 

Dana 22.veljače 2011.godine Hrvatski šumarski institut bio je domaćinom predavanju Hrvatskog instituta za tehnologiju HIT gdje su predstavljene mogućnosti sudjelovanja HSI u Sedmom okvirnom programu EU kroz specifične potprograme.

Gđa Mirjana Vuk (NCP Regional) nakon upoznavanja sudionika sa vrstama FP7 projekata te elementima na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom formiranja projektnih prijedloga i apliciranja na FP7 natječaje, predstavila je potprogram Kapaciteti s naglaskom na REGPOT shemu.

Nastavno na izlaganje gđe Vuk, gđa Jennifer Mary Kursan (NCP Financial) predstavila je financijsku stranu Sedmog okvirnog programa EU kao i bitne detalje proračunskog planiranja i realizacije projekata unutar Sedmog okvirnog programa.

Naime HSI je odnedavno i sam uključen u FP7 projekt RoK-FOR kao partnerska institucija s još nekoliko uglednih europskih istraživačkih centara i nacionalnim partnerima.

Po završetku izlaganja gošće iz HIT-a rado su odgovorile na upite istraživača HSI koji su pokazali vidni interes za prijavu novih projekata u okviru idućeg kruga natječaja Sedmog okvirnog programa EU. Isti se prema najavama imaju raspisati u drugoj polovici 2011. godine.


ik/HSI
 

Poveznice:

Hrvatski institut za tehnologiju i Sedmi okvirni program FP7 

MZOŠ i Sedmi okvirni program

RoK-FOR Project

 


Dokumenti za vijestiVijestiArhiva vijestiKategorije vijesti